Türkiye'de Bağcılık

TÜRKİYE'DE TARIM ALANLARININ DAĞILIMI

 

  1999 YILI 2000 YILI 2002 YILI

2010 YILI

2013 YILI

TARIM ALANLARI

(BİN Ha) % (BİN Ha)     % (BİN Ha)  % (BİN Ha) % (BİN Ha) %
EKİLEN ALAN 18.868  

67,73%

18.207  69,02%  18.123 68,19% 16.333 66,95%  15.618  65,60%
NADAS 5.324 19,11%  4.826

18,29%

5.040 18,96%  4.249 17,42%  4.147 17,42% 

SEBZE BAHÇESİ        

635      2,28% 793 3,01% 831 3,13% 802 3,29% 808 3,40%

MEYVE BAHÇESİ

1.583 5,68% 1.418 5,38% 1.435 5,40% 1.748 7,17% 1.968 8,27%

ZEYTİN BAHÇESİ

866 3,11% 600 2,27% 620 2,33% 784 3,21% 827 3,47%

BAĞ ALANLARI

580 2,08% 535 2,03% 530 1,99% 478 1,96% 438 1,84%
TOPLAM

27.856

26.379

26.579

24.394

23.808

 

Türkiye; meyve ve sebzecilik aşısından, özellikle de bağcılık açısından çok iyi bir konumda yer almaktadır. Gen potansiyelinin yüksek olması sayesinde Anadolu topraklarında 1.250 civarında üzüm çeşidi tespit edilmiştir. Bu çeşitler Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından oluşturulan Koleksiyon parselinde koruma altına alıştırılarak iyi bir gen havuzu oluşturulmuştur.

Üzüm üretiminin yıllara göre dağılımı incelendiğinde toplam alanda azalma gözlenirken, birim alanda ve toplam üzüm üretiminde artışlar olduğu görülecektir.

Tüik’in 2013 verileri incelendiğinde tarım alanlarının yaklaşık % 1,8’inin bağ alanlarından oluştuğu görülmektedir. Üzümün üretimdeki yeri incelendiğinde; toplam 17.992.681 Ton meyve üretiminin içerisinde 4.011.409 Ton ( %22,3 ) ile çok önemli bir paya sahiptir. Yaş üzümü üretiminin % 52,8’lik en büyük payına 2.132.602 Ton ile SOFRALIK ÜZÜM çeşitleri sahiptir. İkinci sırayı % 36,4 oran, 1.473.578 Ton İle KURUTMALIK ÜZÜM alırken, son sırada da % 10,8 pay ve 455.229 TON ile şaraplık - şıralık üzümler almaktadır.

 

TÜRKİYE'DE YILLARA GÖRE ÜRETİM MİKTARLARI

YIL TOPLAM ALAN SOFRALIK KURUTMALIK ŞARAPLIK TOPLAM ÜRETİM
2004 5.200.000 1.900.000 1.230.000 370.000 3.500.000
2005 5.160.000 2.000.000 1.400.000 450.000 3.850.000
2006 5.138.351 2.060.167 1.495.697 444.199 4.000.063
2007 4.846.097 1.912.539 1.217.950 482.292 3.612.781
2008 4.827.887 1.970.686 1.477.471 470.285 3.918.442
2009 4.790.239 2.256.845 1.531.987 475.888 4.264.720
2010 4.777.856 2.249.530 1.543.962 461.508 4.255.000
2011 4.725.454 2.268.967 1.562.064 465.320 4.296.351
2012 4.622.959 2.219.813 1.613.833 400.659 4.234.305
2013 4.687.922 2.132.602 1.423.578 455.229 4.011.409

 

 

Türkiye topraklarının genelinde üzüm yetiştirilse de Karadeniz bölgesi hariç Türkiye’nin tamamında bağcılığın ekonomik anlamda yapıldığı görülecektir

Kaynak www.tuik.org

/

Mehmet Akif Ersoy Mah.152 sokak No:4/a Kemalpaşa - İzmir