BORNOVA MİSKETİ

Beyaz üzüm çeşididir. Daha ziyade şaraplık olarak kullanılmaktadır.

Anavatanı İzmir'dir. Adını İzmir İlinin Bornova ilçesinden alan çeşit, sınıflandırılmada "Muscat de Frontignan" olarak bilinir. Bornova Misketi dünyanın farklı ülkelerinde değişik isimlerle tanınmaktadır. Özellikle İzmir'in Menderes İlçesinde yoğun olarak yetiştirilmektedir.

Daneleri orta büyüklükte, yuvarlark, kalın kabuklu, düşük asitli, sulu bir üzüm çeşididir. En belirgin özelliği aromatik yapısıdır. Oldukça hoş  ve baskın bir kokuya sahiptir. Ağustos ayı içerisinde hasadı gerçekleştirilir. Misket üzümü ile ilgili ilk tanımlamayı Merlet isimli bir araştırıcı yapmıştır. Merlet; Bornova Misket üzümünü; "uzun ve büyük salkımlı bir çeşit" olarak değerlendirmiş, "Hem şaraba hem sofraya uygun bir çeşit olarak" tanımlamamıştır.

Vitis vinifera L. çeşididir, Ege bölgesinde, Akdeniz ikliminin hakim olduğu killi-kumlu topraklarda yetiştirilmektedir.  Çeşit daha ziyade; İzmir'in Bornova, Menderes, Seferihisar ve Menemen ilçeleri ile Manisa il ve ilçe sınırları içerisinde geniş üretim alanlarına sahipti. Çeşidin narin yapısı, özellikle külleme hastalığına karşı hassasiyeti, ilaçlama maliyetlerinin yüksek olması, satış fiyatlarındaki istikrarsızlıklar, bölgenin alternatif tarım ürünlerine kayması ve/veya imara açılması gibi nedenlerle üretim alanlarında kayıplar olmaya başladı. Üzümün nazik yapısı ulaşım sırasında büyük kalite kayıplarına da neden olduğu için üzümü talep eden firmalar  kendi bağ alanlarını oluşturmaya başladılar. Bu sayede Çanakkale, Denizli'nin Güney ve Çal ilçelerinde de üretim alanları oluşmaya başladı.

Yıllara ve iklimsel faktörlere göre değişmekle birlikte  500 ila 750 ton arasında üretim kapasitesine sahiptir.


/

Mehmet Akif Ersoy Mah.152 sokak No:4/a Kemalpaşa - İzmir