EMİR

Beyaz üzüm çeşididir. Şaraplık ve şıralık olarak tüketilmektedir.

Anavatanı Nevşehir'dir. Adını; hükümdarların özel şarabı olmasından dolayı, emirlerden aldığı söylenmektedir. Kapadokya bölgesi ve bölgeye yakın Kızılırmak havzasında yaygın olarak yetiştirilmektedir.

Daneleri orta büyüklükte, orta kalınlıkta kabuğa sahip, sulu bir üzüm çeşididir. Aromatik ve asitli yapısı şaraplık olarak değer kazanmasına neden olmaktadır. Hasadı Eylül ayı sonlarında başlamaktadır.

İçanadolu bölgesinde, 900 - 1100 rakımlı yaylalarda Kızılırmak havzasının da  oluşturduğu mikroklimatik alanda yetişmektedir. Bölgeye; volkanik, tüflü bir toprak yapısı hakimdir. Daha ziyade Nevşehir il ve ilçelerinde yaygın olarak yetiştirilse de, bölgeye komşu Kırşehir, Kayseri, Niğde'de de bulunmaktadır. Bu bölgede zaman içerisinde sofralık üzüm bağları oluşturulmaya çalışılsa da hiç bir çeşit bu iklim ve toprak şartlarına istenilen düzeyde adapte olamamıştır.


/

Mehmet Akif Ersoy Mah.152 sokak No:4/a Kemalpaşa - İzmir