SULTANİYE

Beyaz üzüm çeşididir. Kurutmalık, sofralık, şaraplık ve şıralık olarak tüketilmektedir.

Anavatanı İzmir'in Karaburun ilçesi olduğu söylenmektedir. "Sultanların ağzına layık" anlamı taşıyan adı çok lezzetli olmasından dolayı verilmiştir. Ege bölgesi içerisinde çok geniş bir yetiştirme alanına sahiptir. İzmir, Manisa, Denizli İl ve ilçelerinde yoğun olarak yetiştirilmektedir. Türkiye'de üretimi en fazla yapılan çeşittir.

Etli, çekirdeksiz bir üzüm çeşididir. Danelerin irileştirilmesi ve dane tutumu için yaygın olarak hormon (Gibberellic asit ( GA3 ))kullanılır. En önemli özelliği olarak " kurutmalık, sofralık, şaraplık ve şıralık" olarak tüketilmesini göstermemiz sanırım yanlış olmaz.

İzmir ve Manisa'da killi - kumlu - milli topraklarda yüksek terbiye sistemiyle üretimi yapılmaktadır. Rakım yükseldikçe milli yapı yerini daha fazla killi bir yapıya bırakmaktadır. Rakımı düşük arazilerde yüksek terbiye sistemi ile üretim yapılırken 700 - 1200 m rakımlı yerlerde daha ziyade goble bağlar mevcuttur. Bu bölgelerde toprak ağırlıklı olarak killi - kumludur.

Daha ziyade; İzmir ve Manisa illerinde sofralık olarak satılamayan üzümler ya kurutmalık olarak değerlendirilmektedir veya rakı yapımı için suma ve rakı fabrikalarına satılmaktadır. Denizli bölgesinde ise, özellikle Çal gibi yüksek yerleşim yerlerinde üretilen üzümler ya şarap fabrikalarına satılmakta veya kurutmalık olarak değerlendirilmektedir. düşük rakımlı bölgelerde daha ziyade sofralık üretim söz konusu olmaktadır.


 

/

Mehmet Akif Ersoy Mah.152 sokak No:4/a Kemalpaşa - İzmir